1- پایان دنیا نزدیک است. اگر فقط بتوانید یک نوع از

حیوانات را نجات دهید، کدامیک را انتخاب می*کنید؟

الف : خرگوش

ب : گوسفند

پ : گوزن

ت : اسب

2- به آفریقا رفته*اید. به هنگام بازدید از یکی از

قبیله*ها، آنها اصرار می*کنند که یکی از حیوانات زیر

را به عنوان یادگاری با خود ببرید. کدام را انتخاب

می*کنید؟

الف : میمون

ب : شیر

پ : مار

ت : زرافه

3- فرض کنید خطای بزرگی انجام داده*اید و خداوند

برای مجازات شما تصمیم گرفته است که به جای

انسان، شما را به صورت یکی از حیوانات زیر در آورد.

کدام را انتخاب می*کنید؟

الف : سگ

ب : گربه

پ : اسب

ت : مار

4- اگر قدرت داشتید که یک نوع از حیوانات را برای

همیشه از روی کره زمین نابود کنید، کدام را انتخاب

می*کردید؟

الف : شیر

ب : مار

پ : تمساح

ت :ک.و.س.ه

5- یک روز، با حیوانی برخورد می*کنید که می*تواند با

شما به زبان خودتان صحبت کند. دلتان می*خواهد که

کدامیک از حیوانات زیر باشد؟

الف : گوسفند

ب : اسب

پ : خرگوش

ت : پرنده

6- در یک جزیره دور افتاده، تنها یک موجود زنده به

عنوان همدم و همراه شما وجود دارد. کدامیک را

انتخاب می*کنید؟

الف : انسان

ب : خوک

پ : گاو

ت : پرنده

7- اگر قدرت داشتید که هر نوع حیوانی را اهلی و

دست*آموز کنید. کدامیک از حیوانات زیر را به عنوان

حیوان خانگی خودتان انتخاب می*کردید؟

الف : دایناسور

ب : ببر

پ : خرس قطبی

ت : پلنگ

8- اگر قرار بود برای 5 دقیقه به صورت یکی از حیوانات

زیر در می*آمدید، کدامیک را انتخاب می*کردید؟

الف : شیر

ب : گربه

پ : اسب


ت : کبوتر

تحلیل:

1- در زندگی واقعی، برای چه نوع آدمهایی جذابیت و

کشش دارید.

الف: خرگوش– کسانی که دارای شخصیت دوگانه

هستند، به سردی یخ در ظاهر اما به گرمی آتش در

باطن

ب: گوسفند– مطیع و گرم

پ: گوزن– زیبا و آداب دان

ت: اسب- کسانی که غیرقابل جلوگیری، بی*بند و بار

و آزاد هستند.

2- در فرایند ابراز عشق و درخواست ازدواج، کدام

رویکرد برای شما خوشایندتر و موثرتر است.

الف: میمون – مبتکر و باذوق که هیچگاه احساس

خستگی نکنید.

ب: شیر- سرراست، صاف و پوست کنده به شما بگوید

که دوستتان دارد.

پ: مار- دمدمی مزاج، پر نوسان، نفس گرم و عشق

سرد

ت: زرّافه- صبور، هرگز شما را رها نکند.

3- دلتان می*خواهد معشوقتان چه عقیده*ای درباره

شما داشته باشد.

الف: سگ- باوفا، صادق، ثابت قدم

ب: گربه- شیک و زیبا

پ: اسب- خوش بین

ت: مار- انعطاف*پذیر

4- چه اتفاقی باعث می*شود که شما رابطه*تان را

قطع کنید/ از چه خصوصیتی بیش از همه نفرت دارید.

الف: شیر- متکبر و خودخواه، امر و نهی کن

ب: مار- هیجانی و دمدمی مزاج، نمی*دانید چگونه او

را خوشحال کنید.

پ: تمساح- خونسرد، بیرحم، سنگدل

ت:ک.و.س.ه- ناامن

5- دوست دارید چه نوع رابطه*ای با او برقرار سازید.

الف: گوسفند- سنتی، بدون آن که چیزی بگوئید او

بفهمد چه می*خواهید، ارتباط برقرار کردن از طریق

قلب*ها.

ب: اسب- هر دو بتوانید درباره همه چیز با هم صحبت

کنید، هیچ چیز مخفی در میان نباشد.

پ: خرگوش- رابطه*ای که همیشه خود را گرم و

عاشق او حس کنید.

ت: پرنده- رابطه*ای پایدار و طولانی و بالنده

6- آیا به او خیانت می کنید.

الف: انسان- شما به جامعه و اخلاقیات احترام

می*گذارید، پس از ازدواج هیچ کار خلافی نمی*کنید.

ب: خوک- نمی*توانید در مقابل تمایلاتتان مقاومت

کنید، به احتمال زیاد خیانت می*کنید.

پ: گاو- خیلی سعی می*کنید که چنین کاری نکنید.

ت: پرنده- شما هرگز نمی*توانید استوار و ثابت قدم

باشید، شما واقعاً برای ازدواج مناسب نیستید و

نمی*خواهید تعهدی بپذیرید.


7- درباره ازدواج چه فکر می*کنید.


الف: دایناسور- شما خیلی بدبین هستید و فکر


می*کنید این روزها دیگر ازدواج سعادتمندانه وجود

ندارد.


ب: ببر- شما به ازدواج به صورت یک چیز گرانبها فکر

می*کنید. پس از آن که ازدواج کردید، پیوند زناشویی

و همسرتان را بسیار باارزش و گرامی می*دارید.

پ: خرس قطبی- شما از ازدواج می*ترسید، فکر

می*کنید آزادیتان را از شما خواهد گرفت.

ت: پلنگ- شما همیشه طالب ازدواج بوده*اید ولی در

واقع، شناخت دقیقی از آن ندارید

8- در این لحظه، به عشق چگونه فکر می*کنید.

الف: شیر- شما همیشه تشنه عشقید و می*توانید

هر کاری برای آن بکنید اما به راحتی در دام عشق

نمی*افتید.

ب: گربه- شما خیلی خودمحور و خودخواهید. شما

فکر می*کنید عشق چیزی است که می*توانید به

دست آورید و هرگاه که خواستید آن را دور بیاندازید.

پ: اسب- شما نمی*خواهید در قید و بند یک رابطه

پایدار قرار بگیرید. به هر چمن که رسیدی گلی بچین و

برو

ت: کبوتر- شما به عشق به صورت یک تعهد دو طرفه

فکر می*کنید